Tin cậy

Simeji Keyboard - Emoji & GIFs

catappult
15.63MB
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 1.5 3 ngày trước

Mô tả của Simeji Keyboard - Emoji & GIFs

Simeji emoji keyboard is the No.1 👑 free keyboard in Japan🇯🇵. Finally, Simeji keyboard is now available in English for the whole world!🇺🇸 🇪🇸 🇫🇷🎉🎉 FREE to use new keyboard emoji & emoticons😄💋😘, colorful and custom keyboard themes👻, custom memes and emoji combos – it’ll elevate your chat game to the next level. Over 20 million people have downloaded it and recommended it on Facebook, Instagram and Twitter.

Key Features:

√ New iOS style keyboard emoji & emoticons

√ Bring your own quirky personality to your chats

√ Stickers, Funny GIFs & Themes

√ Keyboard Emoji combos

√ Emoji prediction

√ Tapping effect

√ Custom keyboard and memes

√ Smooth gesture typing

√ QWERTY keyboard layouts

★ iOS Emojis & emoticons:

All new iOS/Apple style keyboard emoji, now available completely FREE😄 on Simeji keyboard. You can use it on all your favorite apps like Whatsapp, Snapchat, Facebook, Messenger, kik, Instagram, etc. New Android keyboard emoji (taco🌮 , piano🎹,unicorn🦄, the list goes on) are on our keyboard. Kewl, rite?

★ Emoji combos:

Compared with Kika keyboard and Go keyboard, Simeji gives you tons of cool and funny emoji combos like “happy b-day" 🎂 🎉🍰🎈🎈. Just have fun in typing!

★ More funny GIFs, stickers and themes😄:

Get thousands of smiley GIFs, funny stickers and colorful keyboard themes to share with your friends, right in your chats! And they’re all FREE on Simeji Keyboard!

★ Smart Prediction

Input fast and accurately with our super-smart auto-correct, word prediction and next word suggestion tech.

★ Custom memes🔆

Create your own memes to make chatting more fun!

★ Custom keyboard themes

Customize your own keyboard themes with your own pictures and choose custom tapping effects (including skull, donuts, love bubbles, etc) and crazy fonts. Be different with your cool custom keyboard!

★ Swipe to type🚀

Type faster with smooth gesture typing

★  Privacy and security

Simeji Keyboard will never collect any personal information without your explicit permission. You can enjoy chatting with Simeji Keyboard all the time, everywhere!

★ Multiple languages supported:

English (USA)

Bahasa Indonesia

Bahasa Malaysia

Deutsch

Deutsch(Schweiz)

English (India)

English (UK)

Español

Español (América Latina)

Español (USA)

Esperanto

Français

Français (Canadien)

Italiano

Polski

Português (Brasil)

Português(Portugal)

Türkçe

Việt

Русский

Україна

ภาษาไทย

‎العربية

मराठी Marāṭhī (भारत)

हिन्दी

বাংলা (ভারত)

தமிழ்(இந்தியா)

മലയാളലിപി (ഇന്ത്യ)

Connect with us:

Instagram: https://www.instagram.com/simejikeyboard/

Facebook: https://www.facebook.com/Simeji.me/?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/simeji_pr?lang=ja

Support & Feedback: simejikeyboard@gmail.com

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">bàn phím biểu tượng cảm xúc Simeji là số 1 👑 bàn phím miễn phí trong Japan🇯🇵. Cuối cùng, Simeji bàn phím bây giờ đã có trong tiếng Anh cho toàn thế giới 🇺🇸 🇪🇸 🇫🇷🎉🎉 miễn phí để sử dụng biểu tượng cảm xúc mới bàn phím & emoticons😄💋😘, đầy màu sắc và bàn phím tùy chỉnh themes👻, memes tùy chỉnh và combo biểu tượng cảm xúc - nó sẽ nâng cao game chat của bạn để cấp độ tiếp theo. Hơn 20 triệu người đã tải về nó và đề nghị nó trên Facebook, Instagram và Twitter.

Các tính năng chính:

√ mới iOS phong cách biểu tượng cảm xúc bàn phím & biểu tượng cảm xúc

√ Mang tính cách kỳ quặc của riêng bạn để trò chuyện của mình

√ Stickers, Funny GIF & Themes

√ Bàn phím combo Emoji

√ dự đoán Emoji

√ Khai thác hiệu quả

√ Tuỳ chỉnh bàn phím và memes

√ Smooth bằng cử chỉ

√ bố trí bàn phím QWERTY

★ iOS biểu tượng cảm xúc và biểu tượng cảm xúc:

Tất cả mới iOS / Apple bàn phím phong cách biểu tượng cảm xúc, bây giờ có sẵn hoàn toàn FREE😄 trên Simeji bàn phím. Bạn có thể sử dụng nó trên tất cả các ứng dụng ưa thích của bạn như Whatsapp, Snapchat, Facebook, Messenger, kik, Instagram, vv New Android bàn phím biểu tượng cảm xúc (taco🌮, piano🎹, unicorn🦄, danh sách đi về) đang trên bàn phím của chúng tôi. Kewl, đúng không?

★ combo Emoji:

So với Kika bàn phím và Go bàn phím, Simeji cung cấp cho bạn tấn combo biểu tượng cảm xúc mát và hài hước như "hạnh phúc b-day" 🎂 🎉🍰🎈🎈. Chỉ cần có niềm vui trong đánh máy!

★ GIF hơn vui, dán và themes😄:

Nhận ngàn GIF cười, dán hài hước và chủ đề bàn phím đầy màu sắc để chia sẻ với bạn bè của bạn, ngay trong cuộc trò chuyện của bạn! Và tất cả chúng miễn phí trên Simeji bàn phím!

★ Dự đoán thông minh

Đầu vào nhanh chóng và chính xác với siêu thông minh tự động chính xác, dự đoán từ của chúng tôi và tiếp theo công nghệ từ gợi ý.

★ Tuỳ memes🔆

Tạo memes của riêng bạn để làm cho chat vui hơn!

★ chủ đề bàn phím Tuỳ chỉnh

Tùy chỉnh chủ đề bàn phím của riêng bạn với hình ảnh của mình và chọn hiệu ứng khai thác tùy chỉnh (bao gồm cả hộp sọ, bánh rán, bong bóng tình yêu, vv) và phông chữ điên. Hãy là khác nhau với bàn phím tùy chỉnh mát mẻ của bạn!

★ Swipe để type🚀

Gõ nhanh hơn với gõ cử chỉ smooth

★ bảo mật và an ninh

Simeji Bàn phím sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn. Bạn có thể thưởng thức trò chuyện với Simeji Keyboard mọi lúc, mọi nơi!

★ Nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ:

Tiếng Anh (Mỹ)

Tiếng bahasa indonesia

Bahasa Malaysia

Deutsch

Deutsch (Schweiz)

English (Ấn Độ)

Tiếng Anh (UK)

Español

Español (América Latina)

Español (USA)

Esperanto

Français

Français (Canadien)

Italiano

Polski

Português (Brasil)

Português (Portugal)

Türkçe

Việt

Русский

Україна

ภาษา ไทย

العربية

मराठी Marathi (भारत)

हिन्दी

বাংলা (ভারত)

தமிழ் (இந்தியா)

മലയാളലിപി (ഇന്ത്യ)

Kết nối với chúng tôi:

Instagram: https://www.instagram.com/simejikeyboard/

Facebook: https://www.facebook.com/Simeji.me/?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/simeji_pr?lang=ja

Hỗ trợ & phản hồi: simejikeyboard@gmail.com</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Simeji Keyboard - Emoji & GIFs

4.42
113
5
83
4
2
3
23
2
3
1
2

Đánh giá Simeji Keyboard - Emoji & GIFs

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Simeji Keyboard - Emoji & GIFs, hãy là người đầu tiên!

Cờ Simeji Keyboard - Emoji & GIFs

Cờ trusted
Hoạt động tốt 3
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng catappult
Cửa hàng catappult 31k 26.96M

Thông tin APK về Simeji Keyboard - Emoji & GIFs

Phiên bản APK 1.5
Khả năng tương thích Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)


Tải về Simeji Keyboard - Emoji & GIFs APK
Tải về